شرکت کارآفرینان یگانه ذوق

کایذ با رویکرد IT به حمایت از استارت آپ ها ، کسب و کارهای نوپا ، ایده های نو در زمینه های محیط زیست، کشاورزی،کویر، پسماند، فضای سبزو سایر زمینه های مرتبط می پردازد .
کایذ بعنوان شتابدهنده تخصصی با 2 شتابدهنده اریس ذوق در زمینه کشاورزی، شتابدهنده هامون ذوق در زمینه کویر به فعالیت های استارت آپی خود و رفع معضلات و احیا زمینه های نامبرده به روش های کاملا نوین می پردازد.

فرم ثبت نام در مسابقه محیط زیست شهری

از طریق فرم زیر میتوانید در اولین رویداد مسابقه استارت آپی محیط زیست شهری شرکت کنید.صاحبین طرح های خلاقانه و ایده های نو در زمینه محیط زیست میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.

این فیلد را پر کنید
شماره تماس
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

در طرح زیست آموز, شرکت کنید و به طور رایگان از دوره های آموزشی بهره مند شوید!

کایذ

پسماند

اریس ذوق

طرف جلو

اپلیکیشن بپاک

طرف جلو

هامون ذوق

طرف جلو

بهتاپ

طرف جلو

فهرست